Nove mobilne tarife Poslovni Mix

Složite i Vi svoj Poslovni Mix

Odaberite najbolju tarifu za svakog djelatnika

I dodajte telefon za već od 1KM

Mjesečna naknada
5,85 KM/mj.
17,55 KM/mj.
29,25 KM/mj.
40,95 KM/mj.
58,50 KM/mj.
87,75 KM/mj.
117,00 KM/mj.
204,75 KM/mj.
292,50 KM/mj.
Poslovna
Mix tarifa
5
15
25
35
50
75
100
175
250
Pozivi prema mobilnim mrežama u BiH
0 min
50 min
150 min
200 min
350 min
600 min
1000 min
1500 min
2500 min
Pozivi prema fiksnim mrežama u BiH
0 min
50 min
150 min
200 min
350 min
600 min
1000 min
1500 min
2500 min
SMS poruke prema mrežama u BiH
0 sms
50 sms
150 sms
200 sms
350 sms
600 sms
1000 sms
1500 sms
2500 sms
Podatkovni prijenos po maksimalnim brzinama
0 MB
500 MB
2 GB
500 MB
8 GB
16 GB
32 GB
32 GB
32 GB
  • Poslovne Mix tarife nude najbolju kombinaciju tarifa I uređaja za cijeli Vaš tim uz brojne prednosti:
  • Besplatni razgovori i SMS poruke unutar tima
  • Velike količine podatkovnog prijenosa po maksimalnim brzinama
  • Veliki broj uključenih minuta prema svim mobilnim mrežama u BiH
  • Veliki broj uključenih minuta prema svim fiksnim mrežama u BiH
  • Odličan izbor mobilnih aparata
Poslovna Mix tarifa 5 15 25 35 50 75 100 175 250
Pozivi unutar grupe (KM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SMS unutar poduzeća (KM) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cijena poziva prema mobilnim mrežama u BiH (KM) 0,234 0,187 0,187 0,164 0,164 0,164 0,117 0,117 0,117
Cijena poziva prema fiksnim mrežama u BiH (KM) 0,187 0,187 0,187 0,164 0,164 0,164 0,117 0,117 0,117
SMS unutar BiH (KM) 0,070 0,070 0,070 0,047 0,047 0,047 0,023 0,023 0,023
SMS prema inozemstvu (KM) 0,140 0,140 0,140 0,105 0,105 0,105 0,070 0,070 0,070
MMS (KM) 0,140 0,140 0,140 0,094 0,094 0,094 0,070 0,070 0,070

* Sve cijene sa PDV-om

Poslovna Mix tarifa 5 15 25 35 50 75 100 175 250
1a. Zona – Hrvatska fiksna 0,515 KM/min
1b. Zona – Hrvatska mobilna 0,644 KM/min 0,550KM/min
1c. Zona – Srbija i Crna Gora fiksna 0,515 KM/min
1d. Zona – Srbija i Crna Gora mobilna 0,644 KM/min 0,550KM/min
2. Zona - Ostale europske zemlje + SAD/Kanada/Australija 0,807 KM/min 0,761KM/min 0,644 KM/min 0,410 KM/min 0,410 KM/min
3. Zona – Izvaneuropske zemlje 1,046 KM/min 0,760 KM/min 0,585KM/min
4. Zona – Sateliti (Inmarsat, Thuraya), Maritime 11,583 KM/min
  • Nakon potrošenog uključenog iznosa po maksimalnim brzinama, brzine interneta se smanjuju na: *Za tarife Poslovni MIx 15, 25, 35 brzina prijenosa podataka će se smanjiti na 64 kbit/s, za tarife Poslovni Mix 50 i 75 brzina prijenosa podataka će se smanjiti na 128 kbit/s a za tarife Poslovni Mix 100, 175 i 250 brzina prijenosa podataka će se smanjiti na 256 kbit/s
  • Nepotrošeni iznos minuta, SMS-ova i podatkovnog prijenosa uključenih u mjesečnu naknadu se ne može prenijeti u naredni mjesec.
  • Obračunska jedinica poziva je 10+10 s.
  • Roaming pozivi će se obračunati u skladu s važećim HT ERONET cjenikom.